Zorlu Faktoring ... 27 Ocak 2021 Çarşamba
Ana Sayfa Site Haritası Bize Ulaşın
ULUSLARARASI FAKTORİNG

Müşteri (Satıcı) ve Borçlunun ayrı ülkelerde olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir. Müşteri açısından yurtiçi ve yurtdışı faktoring'in işleyişi arasında fark yoktur. Diğer faktoring türlerinin hepsi yurtiçi işlemlerde olduğu gibi yurtdışı işlemlerinde de kullanılabilir.

Faktor, Uluslararası faktoring işlemlerinde, garanti ve tahsilat servislerini çoğu zaman yaygın muhabir ağı kanalını kullanarak vermekte, (İki faktörlü sistem) gerekli durumlarda bu servisleri kendi de üstlenebilmektedir.


İKİ FAKTÖRLÜ SİSTEM
İhracat
Satıcı, yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri alıcının kredibilitesini tespit etmek için Zorlu Faktoring’e verir.
Faktor, yurtdışındaki muhabir faktor'a bu bilgileri yollayarak alıcılar için limit talep eder.
Talep edilen limitin alınması halinde, Zorlu Faktoring her alıcı için belirlenen garanti limitlerini müşterisine Limit Onay Bildirim Formu ile bildirir ve muhabirden aldığı garanti çerçevesinde alıcıların ödememe riskini üstlenir.
Satıcı, Alıcısına yollayacağı mallarla ilgili kesmiş olduğu faturaları Alacak Bildirim Formu (NTR) ekinde ve fiili ihracın gerçekleştiğini tevsik eden (GB, konşimento, sipariş formu v.b), yükleme belgelerini Zorlu Faktoring’e teslim eder.
Bu alacaklar karşılığında Zorlu Faktoring, isteğe bağlı olarak Satıcıya fatura meblağının belirli bir yüzdesini mutabık kalınan döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir.
Vade tarihinde alıcı temlik konusu fatura bedelini muhabire öder ve muhabir de kendisine ödenen bu tutarı Zorlu Faktoring’e gönderir.
Zorlu Faktoring, alacakların tahsilatını müteakip, müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra kalabilecek alacak bakiyeyi müşteriye öder.
Faktoring garantisinin söz konusu olduğu durumlarda alıcının mali güçlüğe düşmesi nedeni ile tahsil edilemeyen alacaklar ise uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde muhabir tarafından Zorlu Faktoring’e ödenmesini müteakip Zorlu Faktoring tarafından faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Satıcıya ödenir.


İthalat
İthalat faktoringi uygulamasında, ithalatçı ile ilgili faktoring başvurusu yurtdışındaki muhabirden Zorlu Faktoring'e gelir. İthalatçılar adına yurtdışı muhabirlere garanti limiti verilebildiği gibi, işlemler sadece tahsilat amaçlı da olabilir.
  • Garanti verilen işlemlerde; Zorlu Faktoring ithalatçı firmanın kredi risk analizini yaparak, ithalatçı adına yaptığı limit tahsisini muhabire bildirir.
  • Tahsilat hizmeti verilecek işlemlerde, Zorlu Faktoring ithalatçıya temlik ihbarı yaparak, alacakların vadelerinde tahsilat takibini yapar.
Zorlu Faktoring tahsil ettiği alacak bedellerini muhabir faktor hesaplarına öder.
Zorlu Faktoring, bu hizmetlerle ilgili oluşan tüm masraf ve komisyonları iki şekilde tahsil edebilir;
  • Muhabir faktor aracılığı ile Satıcıdan tahsil edilir ve Zorlu Faktoring’e ödenir
  • Zorlu Faktoring tahsil ettiği alacak bedellerinden, ithalat faktoringi ile ilgili oluşan tüm masraf ve komisyonlarını düştükten sonra, muhabir faktore bakiye ödemeyi gerçekleştirir.


TEK FAKTÖRLÜ SİSTEM
Yurtdışı
Muhabir kullanılmadan yapılan yurtdışı faktoring işlemleridir. Zorlu Faktoring garanti ve/veya tahsilat ve/veya finansman hizmetlerini kendi üstlenmektedir.
Formlar
İhracat Alıcı Bilgi Formu
İhracat Satıcı Bilgi Formu
Zorlu Holding Web Sayfası