Zorlu Faktoring ... 11 Nisan 2021 Pazar
Ana Sayfa Site Haritası Bize Ulaşın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Zorlu Faktoring A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Zorlu Faktoring Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (Politika) ulaşabilirsiniz.


Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından başta yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olmak üzere Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve bu amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Politika’da belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilmektedir.


Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız uyarınca, veri sahipleri olarak; taleplerinizi, yazılı bir şekilde Şirketimizin Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak, zorlufaktoring@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@zorlufaktoring.com adresine iletebilirsiniz.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Zorlu Holding Web Sayfası