Zorlu Faktoring ... 18 Mayıs 2021 Salı
Ana Sayfa Site Haritası Bize Ulaşın
e-bülten
E-Bültene Kaydolun, gelişmelerden haberdar olun
VERGİ TAKVİMİ
Aylar
İlk TarihSon TarihKonu
1.5.2017 10.5.2017 16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 10.5.2017 16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.5.2017 15.5.2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.5.2017 15.5.2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.5.2017 15.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 17.5.2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.5.2017 17.5.2017 2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 22.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 23.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.5.2017 23.5.2017 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
1.5.2017 23.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.5.2017 24.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.5.2017 25.5.2017 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.5.2017 25.5.2017 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.5.2017 26.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.5.2017 26.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.5.2017 26.5.2017 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
1.5.2017 26.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 2016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
1.3.2017 31.5.2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.3.2017 31.5.2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.4.2017 31.5.2017 2016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
1.3.2017 31.5.2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
1.3.2017 31.5.2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.5.2017 31.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.5.2017 31.5.2017 Nisan 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
1.5.2017 31.5.2017 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
Zorlu Holding Web Sayfası